Je aanmelding voor de workshop ‘Boost je immuunsysteem’ is gelukt!

Jouw plek is definitief na betaling van 79 euro op bankrekening

NL83 INGB 0008178245 t.n.v. H. van Veen onder vermelding van

‘workshop Boost je immuunsysteem’.

Na betaling is de volgende annuleringsregeling van kracht: 

Na betaling  is er geen terugbetaling meer mogelijk. Je kunt jouw inschrijving wel gebruiken voor een volgende workshop.