Natuurgeneeskundige therapie

Kinesiologie

Als iemand niet lekker functioneert, is na te gaan met kinesiologie welke factoren een rol spelen bij het tot stand komen/ of houden van een klacht. Deze klacht kan van velerlei aard zijn (rugklachten, leerproblemen, boosheid, ziekte enz.). De basis van kinesiologie is de spiertest. Iemand die getest wordt, houdt bijv. de arm voor zich geheven. De testpersoon oefent lichte druk uit op de arm. Is er sprake van stress dan verzwakt de spier en zakt de arm naar beneden. Denk maar aan wat er gebeurt als je een tegenslag hebt: je zakt wat in elkaar, wordt minder vitaal. Als je iets leuks te horen krijgt, wordt je sterker, veer je op. De spiertest is dus een middel om antwoorden van het lichaam te krijgen. Het lichaam liegt niet: het beantwoordt elke vraag. Bijvoorbeeld: bij een allergie zal de spier zwak worden op het moment dat de betreffende stof op het lichaam ligt. Of, het lichaam zal sterk worden als een heilzaam middel op het lichaam wordt gelegd ( bachbloesem, homeopathisch middel, of andere remedies). Ook op vragen wanneer de klacht ontstaan is en door welke factoren (emotie, voeding, omstandigheid) deze be´nvloed wordt, reageert het lichaam. In de behandeling worden vervolgens technieken toegepast als drukpuntmassage, ontspanningspunten, affirmaties, e.a.


Dyslexie en andere leer- en gedragsstoornissen

Tegenwoordig wordt er veel aandacht besteed aan allerlei problemen die bij kinderen voorkomen. PDD-nos, ADHD, autisme, er komen steeds meer benamingen en dus ook etiketten voor een kind. Met kinesiologie worden onderliggende onbalansen opgespoord en behandeld. Onderzocht wordt hoe het dominantiepatroon van iemand in elkaar zit en of de verschillende delen van de hersenen adequaat samenwerken: welke hand is voorkeurshand, welke voet, oog, oor en ook welke hersenhelft. Wat gebeurt er in de spiertest als het kind een beroep doet op beide hersenhelften (bijv. de kruisloop). Vaak wordt de spier dan zwak. Dit geeft veel inzicht in het functioneren van het kind. Als een kind met de rechter hand schrijft, en het linker oor is dominant, dan moeten de beide hersenhelften goed samenwerken om een dictee goed te maken. De rechter hand wordt namelijk door de linker hersenhelft gestuurd en het linker oor door de rechter hersenhelft. Het kan ook zijn dat de oren niet optimaal ingeschakeld worden omdat er stress op zit. Door simpele massagetechnieken kan dit verholpen worden. De ogen horen goed samen te werken om een regel te lezen en niet de weg kwijt te raken tijdens het lezen. Vaak is het zo dat een oog uitgeschakeld wordt: als twee ogen namelijk niet goed samen werken is het heel lastig om ze tegelijk in te schakelen. Kinderen zijn dan ook slim: ze schakelen een oog uit en lezen met eentje! Het gevolg is echter dat de informatie voornamelijk in ÚÚn hersenhelft terecht komt. Vaak is het probleem dat iemand niet twee dingen tegelijk kan doen. Dit geeft aan dat er een automatiseringsprobleem is. Als het goed is wordt bijvoorbeeld schrijven automatisch, je denkt er niet meer bij na. Als er niet geautomatiseerd wordt, moet je dus bij alles blijven nadenken en dat kost veel meer tijd en energie. Twee handen tegelijk bewegen of luisteren en kijken, of kijken en schrijven, wordt dan wel heel moeilijk! Dit probleem zit in de kleine hersenen. Deze zijn voor vele basale functies verantwoordelijk ( spierspanning, co÷rdinatie en automatiseren). Die functies kunnen door juiste aanpak sterk verbeteren.

Neurologische organisatietechniek (NOT)

Deze methode heeft als basis de spiertest. Verder worden technieken gebruikt uit de chiropractie en craniosacrale therapie. Vaak kunnen afwijkingen die door andere methoden moeilijk be´nvloedbaar zijn heel snel resultaten hebben door NOT. Het programma bestaat uit acht basishandelingen. Ik heb ooit eens een jongetje behandeld die geen oprichtreflex had: als hij zijwaarts bewogen werd, hield hij zijn hoofd niet automatisch rechtop. Na de eerste acht stappen had hij een prachtige oprichtreactie. Ook de oog-handco÷rdinatie is hiermee goed te be´nvloeden.

De beweging van de schedeldelen wordt gecorrigeerd. Deze delen moeten beweeglijk zijn, maar zitten vaak te vast. Dit kan invloed hebben op leerprestaties. Hierin speelt het slaapbeen een grote rol. Deze kan vervormen en scheef gaan staan en dan of ADHD of dyslexie veroorzaken. Ook een scoliose, een zijwaartse verkromming in de wervelkolom kan worden verbeterd.

Stressrelease/EFT

Stress release is gebaseerd op het werk van Wayne Topping. Met behulp van de spiertest wordt duidelijk welke overtuigingen en blokkades een rol spelen. Er wordt gebruik gemaakt van taptechnieken op meridianen en schedeldelen.